11o ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΙCT FORUM, 4 - 5.11.2009
Εκτύπωση

 IMG 0429ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

ΕΡΓΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ

Α.Σύντομη εισαγωγή στη σχέση που τα 10 συνέδρια ICT διαμόρφωσαν:

 • Δίκαιο και νέες τεχνολογίες / πληροφορική
 • δημόσιοι διαγωνισμοί
 • διαδίκτυο
 • Θέματα συμβάσεων με δημόσιο φορέα /
 • Περίεργη εισαγωγή της πληροφορικής στο δημόσιο
 • Ολοκληρωμένα έργα πληροφορικής / «πιλοτικά»
 • Χρησιμότητα / Σχεδιασμός
 • Καθυστερήσεις / portal κ.α.

--------------------------------

 • Προσωπικά δεδομένα
 • Ανεξάρτητες αρχές
 • Σχέση δικαίου και διαδικτύου
 • Κοινωνία της πληροφορίας
 • Το δικαίωμα συμμετοχής στη κοινωνία της πληροφορίας
 • Security – Ασφάλεια – βάσεις δεδομένων
 • Παιδική Πορνογραφία
 • Κάμερες ηλεκτρονικής παρακολούθησης


Β1. ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ – ΤΑΧΥΤΑΤΟΙ ΡΥΘΜΟΙ

 • 2000 - προσφυγή για το κρυπτογραφικό σύστημα DeCss που σπάει τον κώδικα ασφαλείας των DVD, παιδιά έξω από το δικαστήριο πωλούσαν τυπωμένα T-shirts, στα οποία ήταν γραμμένος ο κώδικας του υπό απαγόρευση προγράμματος
 • Το τζίνι πια έχει βγει από το μπουκάλι
 • Νέες παρατάξεις – πολιτικά κόμματα για την ελευθερία στον κυβερνοχώρο
 • Ευρωπαϊκή Επιτροπή:Θέματα ασφαλείας – Φ.Π.Α. / διασυνοριακές συναλλαγές - προστασία πνευματικών δικαιωμάτων κ.λπ.

(τα ίδια απασχολούν και τη χώρα μας):Ψηφιακή Ελλάδα, Επιχειρήσεις, Τουρισμός, Ψηφιακή ασφάλεια των επιχειρήσεων, Ασφάλειες – ψηφιακές συναλλαγές, Εκπαίδευση κ.α., Φορητοί Υπολογιστές κ.α.

Β2. ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Όπου: Η Δημόσια Διοίκηση προσπαθεί να αποφύγει το σοκ / να αποτρέψει τις επεμβάσεις

Γ1. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ, ΟΔΗΓΙΕΣ Π.Δ. 59/2007 ΚΑΙ 60/2007 ΚΑΙ Ν. 2522/1997

Γ2. Μεθοδολογική προσέγγιση

 • Μετά από τις δικαστηριακές εξελίξεις / νομολογία με δεδομένη κοινή σε όλους νομοθεσία

Γ3. Παράδειγμα Α:

Ανέλεγκτο αποφάσεων της Διοίκησης (προσβολές κατά διακηρύξεων)

Γ4. Παράδειγμα Β:

«Βασικός Μέτοχος» C-213/2007 / 16.12.2008, η διαχείριση της σχέσης μεταξύ κοινοτικού δικαίου και του εθνικού Συντάγματος αποτελεί το πλέον σύνθετο πολιτικό νομικό «διακύβευμα» της σύγχρονης εποχής.

 • Αν ξεπεράσουμε τα διάφορα συγκρουσιακά σχήματα υπεροχής τότε θα αντιληφθούμε τη πολλαπλότητα του νομικού ορίζοντα σήμερα στην Ευρώπη.

Συνταγματικά Όρια / Σκοποί - Η «διαφάνεια» από όριο κρατικής δράσης σε μετατράπηκε συνταγματικό άρθρο 17 παρ. 9.

 • Ελληνική υπεροχή του δήθεν Δημόσιου συμφέροντος
 • Το Σύνταγμα κατάντησε να περιγράφει / οριοθετεί τη κρατική δράση

Αντίθετα

Ο πρωτεύων χαρακτήρας των «συνταγματικών» σκοπών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Θεωρία του ωφέλιμου του αποτελέσματος και β) μέθοδος ερμηνείας των κανόνων και αρχών δικαίου στα πλαίσια του υγιούς ανταγωνισμού

 • Ρύθμιση των υπηρεσιών μέσα σε περιβάλλον ελεύθερης αγοράς
 • Αναλογικότητα ως προς τους κοινοτικούς σκοπούς
 • Ελεύθερος ανταγωνισμός / διαφάνεια
 • Η υποχρέωση της σύμφωνης με το κοινοτικό δίκαιο ερμηνείας και εφαρμογής των εθνικών κανόνων δικαίου
 • Κατίσχυση των κοινοτικών «συνταγματικών σκοπών»
 • Ιδιαίτερα το κοινοτικό δίκαιο διευρύνει ερμηνευτικά τις αρμοδιότητές του για να κερδίσει όσο το δυνατό έδαφος σε βάρος των κρατών - μελών
 • Εθνικές αντιλήψεις περί δημόσιας υπηρεσίας και δημόσιου συμφέροντος (το συνήθως υπέρτερο)


Δ. Οι καλύτεροι και αποτελεσματικοί διαχειριστές των περιουσιακών στοιχείων της κάθε κοινωνίας είναι τα μέλη της και όχι κάποιο τρίτοι που μπορεί να είναι οι απρόσωποι μηχανισμοί του Δημοσίου για την αποστεωμένη γραφειοκρατία τους είτε τα ιδιωτικά συμφέροντα με την κοντοπρόθεσμη λογική του άμεσου κέρδους.