ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2008
Εκτύπωση

Ο διαχρονικός και δημιουργικός πάντα συνδυασμός ανάμεσα στη θεωρία και στην πράξη μας οδήγησε στη σύνθεση τόσο του θέματος της δεύτερης εκδήλωσης του συνδυασμού μας «Από την κοινωνία της βίας στην κοινωνία της πρόληψης» (17.12.2007), όσο και στην επιλογή των ομιλητών και γι' αυτό μετείχαν τρεις διαπρεπείς πανεπιστημιακοί δάσκαλοι ισομερώς με τρεις συνάδελφους δικηγόρους, συνδυάζοντας με τις εισηγήσεις τους θέματα διαμεσολάβησης, τόσο στις αστικές διαφορές, όσο και στην ενδοοικογενειακή βία, με ανάλυση των φαινομένων της βίας στους αθλητικούς χώρους, αλλά και με καθημερινές και ουσιαστικές προτάσεις, στοχεύοντας σε μια κοινωνία πρόληψης.

Θέματα λειτουργίας της δικαιοσύνης και των θεσμών, έννοιες όπως εκφοβισμός, ανασφάλεια και επιτήρηση, αλλά και καθημερινά θέματα που ενδιαφέρουν όλους, σε μία κοινωνία που διαπερνάται καθημερινά από βία, είτε αυτή είναι σωματική, είτε είναι λεκτική, είτε είναι βία των όπλων, είτε είναι ψυχολογική, είτε είναι μέσα από τις καθημερινές εικόνες της τηλεόρασης, είτε είναι μέσα από «αστοχίες» νομοθετικών ρυθμίσεων αναπτύχθηκαν με εξαιρετική επιτυχία από όλους τους εισηγητές.

Γιατί οφείλουμε όλοι εμείς οι δικηγόροι να συμβάλουμε σε θέματα διαμεσολάβησης, σε θέματα «συμφιλίωσης» και «συνδιαλλαγής» μέσα από σύγχρονους θεσμούς απονομής της δικαιοσύνης, αποδεχόμενοι ουσιαστικά το μέρος της σημαντικής κοινωνικής ευθύνης που μας αναλογεί.