Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ - ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ "ΙΣΟΤΙΜΙΑ", 29-30.12.2007
Εκτύπωση

arthro1Η περίοδος όπου η πληροφορική αντιμετωπιζόταν με όρους κλειστού επαγγέλματος έχει παρέλθει. Οι απαιτήσεις του 21ου αιώνα κάνουν επιτακτική την ανάγκη για ένα νέο αποτελεσματικό και ουσιαστικά ρυθμιστικό νομικό περιβάλλον για την Κοινωνία της Πληροφορίας, που θα αναβαθμίζει τη σχέση ανάμεσα στο δίκαιο και τη νέα σύγχρονη τεχνολογική κοινωνία. Ζητούμενο πια αυτής της σχέσης είναι η ωριμότητα.

Σ’ αυτή την κατεύθυνση απαιτείται ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο αντιμετώπισης ασφαλές και ικανό να αντιμετωπίζει όλα τα νέα τεχνολογικά θέματα, που θα καλύπτει με επάρκεια όλα τα θέματα Διαδικτύου, λογισμικού, ηλεκτρονικού εμπορίου – πειρατείας – ηλεκτρονικής υπογραφής κ.λπ

Αναγκαίες λοιπόν οι ρυθμίσεις που θα μας δημιουργήσουν ένα νέο ουσιαστικό, αποτελεσματικό και ρυθμιστικό νομικό περιβάλλον. Απαιτείται, όμως, και επανασχεδιασμός δομής – τομέων και υπηρεσιών του δημόσιου τομέα. Μας το απέδειξαν οι δυσχέρειες που εμφανίστηκαν στα προηγούμενα Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης και αφορούσαν τελικά την μη «αφομοίωση» των τεχνολογικών εξελίξεων από το δημόσιο τομέα και γι΄ αυτό ίσως «κρέμασαν» πολλά μεγάλα έργα πληροφορικής ή τηλεπικοινωνιών. Δεν προωθήθηκαν νέες λύσεις και τελικά πολλά έργα δεν είχαν τη δυνατότητα ούτε να συντηρηθούν με αποτέλεσμα να καταρρεύσουν, χωρίς έστω στοιχειωδώς να λειτουργήσει καλύτερα ο δημόσιος τομέας, να στηρίξει τις αναγκαίες πρωτοβουλίες του ιδιωτικού και της συνολικής ανάπτυξης της χώρας αλλά κα να ικανοποιήσει τον Έλληνα πολίτη στην εξυπηρέτηση του οποίου συνταγματικά, νομοθετικά αλλά και ηθικά είναι ταγμένος.

Στο μεταβατικό στάδιο – ανάμεσα στο Γ΄ και Δ΄ Κ.Π.Σ. – πρέπει να δημιουργηθεί το νομικό θεσμικό πλαίσιο, ικανό και αποτελεσματικό που θα αφορά το ηλεκτρονικό εμπόριο, της ηλεκτρονικές προμήθειες, την ηλεκτρονική υπογραφή, θέματα ασφάλειας στο Διαδίκτυο και θα καλύπτει θέματα από την ασφαλή του ανάπτυξη μέχρι την προστασία της παιδικής ηλικίας ή την πρόληψη ποινικών αδικημάτων.

Τώρα που ανοίγει ο δρόμος για την έναρξη του Δ΄ Κοινοτικού Πλαισίου, και όπως έχει δημοσιοποιηθεί, καταβλήθηκαν ήδη ο πρώτες προκαταβολές από τα κοινοτικά ταμεία και μάλιστα σε σημαντικό ύψος (400 εκατ.) για την περίοδο 2007-2013, θα πρέπει να γίνουν ουσιαστικά συντονισμένες ενέργειες για τον τρόπο διάθεσης των κοινοτικών πόρων και να λάβουν υπόψη όλοι οι κοινωνικοί φορείς, εταίροι, δημόσιοι λειτουργοί ότι απαιτείται βελτίωση της αποτελεσματικότητας των δράσεων όλων των εμπλεκομένων, ακριβώς γιατί είναι η τελευταία φορά που η Ελλάδα θα λάβει τέτοιου ύψους πόρους.